Gyakori kérdések és válaszok

 Mi történik a drámaórákon? Mi történik a közösségfejlesztő foglalkozásokon? Kiknek szólnak a foglalkozások? A Drámakommandó GYIK-ben választ kapsz kérdéseidre.

Színházi nevelési programjaink a színház és a pedagógia segítségével dolgoznak fel különböző erkölcsi, emberi, társadalmi problémákat. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a történetbe belépve vállalják véleményüket és alakítsák annak folytatását. Célunk, hogy az adott témát minél több szempontból is megvizsgálhassák a résztvevők, hogy egy komplex képet kapjanak az adott problémával  kapcsolatban. Vannak olyan programjaink, amelyek több korosztályt is érinthetnek. Ezekben az esetekben az adott korosztályhoz alakítjuk a foglalkozásokat.

A 120 perces színházi nevelési program díja a 2023/24-es tanévben 50 000 Ft, a Mesebeszéd című foglalkozásé, mely három szereplős, 70 000 Ft. Ha a foglalkozás Budapesten vagy közvetlen agglomeriációján kívül zajlik, utazási hozzájárulásra van még szükségünk.

Közösségfejlesztő foglalkozásaink eszköztára változatos. Itt is szívesen helyezzük egy fiktív környezetbe a résztvevőket, de ezen programok alapvető célja, hogy az osztály tagjai jobban megismerjék és megértsék egymást, konfliktusaikat kezelni tudják, és egy egymásra nyitott, elfogadó közösség tagjaivá váljanak. Kiemelten fontos az osztályfőnökkel való részletes, tényfeltáró előzetes beszélgetés, hogy a foglalkozást az adott csoportra szabva tudjuk alakítani. Az egymásra épülő játékok során pozitív változást tudunk elérni az adott közösségben. A foglalkozást mindig reflektív szakasz zárja, a gyakorlatok során átélt érzéseket megosztjuk egymással.

Színházi nevelési foglalkozásainkat általában egy teljes osztálynak ajánljuk, hiszen az egymást jól ismerő közösség tud oldottan részt venni az adott történetben. Kivételes esetben lehetséges, hogy két kislétszámú osztály együtt vegyen részt a foglalkozáson.  Ennek fontos feltétele, hogy a gyerekek ismerjék egymást, illetve összlétszámuk ne haladja meg a 40 főt.

A közösségfejlesztő foglalkozások értelemszerűen egy adott közösségnek, tehát egy osztálynak szólnak.

Mesebeszéd című színházi nevelési előadásunkat kifejezetten óvodás korosztály számára hoztuk létre. Foglalkozásunk egy klasszikus magyar népmesei toposzra épül: a legkisebb királyfi útnak indul, hogy három próbát kiállva elnyerje szíve hölgyét. Az egy órát felölelő interaktív előadáson keresztül a gyerekek a királyi udvar különböző tisztségű szereplőiként a történet szerves résztvevőivé válnak.

A program díja 70 000 Ft, bemutatásához egy nagyobb csoportszobára, teremre, tornateremre van szükségünk, egyéb technikai igényünk nincs. 

A színházi nevelési programokat az iskola egyik tantermében vagy erre alkalmas iskolához közeli helyszínen (pl. művelődési ház, könyvtár) tartjuk, melyek tanítási idő alatt zajlanak. Időtartamuk 120 perc, egy szünettel, ami nem igazodik az iskola csengetési rendjéhez. Munkatársaink az óra kezdete előtt legkésőbb fél órával már az iskolában vannak, hogy előkészítsék a drámaórát.

A közösségfejlesztő foglalkozások időtartama megegyezés szerint alakulhat, helyszíne ugyanaz lehet, mint a színházi nevelési programoké.

Nem kell más, csak egy tiszta és üres terem, illetve annyi szék, amennyi résztvevőre lehet számítani. Javasoljuk, hogy lehetőség szerint olyan teremben legyünk, ahol a foglalkozás nem zavarja a többi osztályban a tanítást.

Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznos az osztályfőnök jelenléte, sok pedagógus számol be arról, hogy ilyenkor más szemszögből nézve, más helyzetben látja működni a diákjait, akiket ezáltal jobban megismer. A pedagógusoknak minden esetben a megfigyelő szerepet tudjuk felajánlani. A jelenlét természetesen nem kötelező.

Minden színházi nevelési program előtt fontos, hogy kapcsolatba lépjünk egymással. Megkönnyíti a munkánkat, ha bármilyen speciális esetről tudunk, ami az adott osztállyal kapcsolatos, vagy esetleg valakit a program témája különösen érint. A foglalkozások alatt a pedagógusoknak a megfigyelő szerepet ajánljuk. Előfordulhat, hogy a hagyományos iskolai óráktól eltérő helyzeteket tapasztalhatnak meg a pedagógus kollégák, például a tanórához képest hangosabbak a gyerekek, s ez esetleg fegyelmezetlenségnek tűnhet. Mi a munkánkért felelősséget vállalunk, ezeket a helyzeteket megoldjuk. Amennyiben váratlan helyzet adódik (baleset, rosszullét, valaki benyit az osztályba), megköszönjük a segítséget.

Mivel a gyerekek a színházi nevelési foglalkozáson szerepben vannak, véleményük és a foglalkozáson kimondott gondolatok az adott szituációnak szólnak. A programot lezárjuk, de a történet általában tovább dolgozik a gyerekekben. Gyakran szívesen tovább gondolkodnának az adott témáról, ami egy osztályfőnöki óra keretei között megoldható. Ehhez tudunk adni ötleteket, tanári segédletet. Nekünk mindig sokat jelent, ha kapunk visszajelzést az osztálytól, illetve a pedagógusoktól is.

Érdekelnek a színházi nevelési programok